אגרו טכנולוגיות

שמירה על הדירות ביוכימית של החומר הצמחי הפעיל, תוך תפוקה גבוהה, הנם אתגרים הניצבים בפני חברות המפתחות ומייצרות תרופות ממקור צמחי. שימוש בחומרי גלם ממקור צמחי כחומר הפעיל בתרופות מחייבת סטנדרטיזציה של החומר הצמחי ברמת הזרע, המשפיעה על היעילות הכלכלית של תהליך הפקת החומר הפעיל, מרכיב קריטי בפיתוח תרופות מועמדות תחרותיות.

במשך למעלה מ- 10 שנים, פיתח הצוות המדעי של סקיור אגרו-טכנולוגיות לא-גנטית של חומרי גלם ממקור צמחי, שמקורם הגיאורגרפי והאקלימי שונה, במטרה לספק כלים להבטחת ההדירות הביוכימית, ובהתאמה הטיפולית, של החומר הצמחי. ככלל, סקיור עושה שימוש בחומרי גלם הגדלים תחת תנאי בקרת איכות מחמירים, תוך יישום יידע מדעי ויישומי נרחב, עם זאת תנאי הגידול הנם סטנדרטיים ועל כן כלכליים.

שמירה על התכונות הביוכימיות המקוריות הקיימות בחומר הצמחי נדרשות להשגת בטיחות ויעילות מיטבית של תרופה ממקור צמחי. בעזרת הטכנולוגיות שפיתחה סקיור, מופק החומר התרופתי הפעיל כפי שהוא נמצא בצמח, ללא התערבות גנטית בתכונות החומר. שימוש בטכנולוגיות משמר את מנגנון העבודה הפיזיולוגי של החומר הצמחי , כך שתובטח יעילות טיפולית ברקמת המטרה, תוך הגנה על רקמות אחרות בגוף.

טכנולוגיות אגרונומיות הן חלק מהליבה הטכנולוגית של סקיור, התומכת במכלול תכניות הפיתוח של החברה ומשמשת פלטפורמה לפיתוח תרופות נוספות בעתיד.