SC661 - האצת איחוי עצם בתהליך השתלת שן

שתלים דנטליים המהווים תחליף מלאכותי לשורשי שיניים, לרוב דמויי בורג, משמשים ברפואת שיניים, על פי רוב, לשיקום קבוע של שיניים חסרות. סיכויי ההצלחה של השתלת שיניים תותבות נובעים בעיקר ממיקום השן בפה, ומאיכות וכמות העצם לתוכה מוברג השתל.  כמות העצם שתאבד בעקבות עקירת שן, אותה יחליף השתל, משתנה מאדם לאדם. לאחר שנים רבות של חוסר שיניים יתכן מצב של חסר בכמות/איכות עצם מינימלית להתקנת שתל דנטלי. 

מחקר קדם קליני בתרכובת SC661 מראה כי לתרכובת עשויה להיות תרומה משמעותית להאצת איחוי העצם בתהליך השתלת שן, וקיצור הזמן הנדרש בטרם ניתן יהיה לבצע השתלה. בנוסף, מנגנון העבודה של התרכובת בבניית העצם צפוי לשפר את חוזק העצם ובהתאמה לספק בסיס טוב יותר לשתל. התרכובת החדשה מיועדת ליישום על ידי רופא השיניים כטיפול תומך בתהליך ההשתלה.