מוצרים

קו המוצרים שמפתחת החברה כולל מספר מוצרים בשלבי מחקר קליני וקדם-קליני. מוצרי החברה מבוססים באופן בלעדי על תרכובות ביוכימיות מקוריות, שמקורן בצמחים, המכוונות לעבודה דרך מנגנוני עבודה פיזיולוגיים בררנים, ברקמות מטרה מוגדרות. 

DT56a - Femarelle®         פמראל 

SC112 - Prostvial™    פרוסטויטאל

SC106 - טיפול בכוויות

SC661 - בניית עצם ליישומים דנטאלים