משקיעים

טמרס גרופ

פונטיפקס

נ.ד.ר. אחזקות

לידר אחזקות

הרטווד אחזקות