הצוות הניהולי
 

רון גוטרמן

מנכ"ל ומנהל המו"פ

 

אסתי גרינבאום,

סמנכ"ל שווק ופיתוח עסקי