מערך הייצור
מערך הייצור של סקיור נמצא בפארק תעשיות דלתון, שליד צפת, והוא פעיל משנת 2007. הקמפוס כולל מערך ייצור של החומר הפעיל בתרופות, פורמולציה, ואריזה של המוצרים. הקמפוס כולל מעבדה ביוכימית ומעבדה אנליטית, המשמשות את מערך האיכות במפעל ונותנות שירות למערך פיתוח המוצרים.  
ייצור תרופות המבוססות על תרכובות ממקור צמחי מציב אתגרים רבים הנוגעים לייצוב החומר הפעיל, וניהול קפדני של הדירות ואיכות התוצרים, בכדי שתובטח ההדירות הטיפולית של התרופות. במענה לאתגרים אלו, משלבת סקיור במערך הייצור והאיכות טכנולוגיות ושיטות מקוריות, החל מרמת חומר הגלם, וכלה במוצר המוגמר.  חומרי הגלם הצמחיים בהם משתמשת סקיור גדלים בתנאי גידול מבוקרים,על פי Good Agriculture Practices. בין השיטות אותן מיישמת סקיור, נכללות גם שיטות ייחודיות להבטחת אספקה הדירה ואיכותית של חומר גלם צמחי מיוצב.    
 
מערך הייצור של סקיור כולל את כל הציוד הנדרש לייצור מתועש בהיקף נרחב של תרופות ממקור צמחי, ומיושמות בו בקרות איכות מחמירות המבטיחות שמירה על איכות והדירות המוצר. הנסיון המצטבר של מערך הייצור מקיף מעל 3 מיליון מוצרים (חודשי טיפול), שהופצו בכ- 12 מדינות.  כנדרש ממפעל תרופות, המפעל עומד בדרישות cGMPs כנדרש על ידי ה- FDA וה- EMEA. המפעל הוסמך על ידי BVQI לתקני ISO 9001:2008, ISO 14001-2004 ומוסמך ע"י ה- TGA האוסטרלי.