תרופות ממקור צמחי
תרופה ממקור צמחי (Botanical Drug) הינה מוצר תרופתי המבוסס על חומר פעיל שמקורו בצמחים, המשמש לאבחון, טיפול, ריפוי או מניעה של מצב רפואי בבני אדם. תרופות ממקור צמחי עשויות לכלול תרכובת של מספר חומרים שהופקו מצמחים, ולכן גם עשויות להיות להן השפעה שונה ובררנית, ברקמות מטרה נבחרות בגוף. מאפיינים אלו הם אלו ההופכים את התרופות ממקור צמחי לבטוחות ויעילות במיוחד.  
 
בשנת 2004, השיקה הרשות תרופות והמזון האמריקאית (FDA) מסלול ייחודי לאישור תרופות מועמדות ממקור צמחי. במסגרת קטגוריה זו, תרופות ממקור צמחי יאושרו ככל תרופה אחרת עבור התוויות טיפול מוגדרות. בשווקי אירופה ואחרים, תרופות מבוססות חומרים שמקורם בצמחים מסווגות על פי רוב כ-Herbal Medicinal Product, תחת רגולציות מקומיות, או דרך רשות התרופות האירופאית EMEA.

תרופות המאושרות במסגרת הקטגוריה לתרופות ממקור צמחי של ה- FDA, הינן תרופות לכל דבר. עם זאת, תרופות ממקור צמחי, מורשות במכירה מעבר לדלפק כתוסף תזונה OTC, עוד טרם אישורן כתרופות, כך שמתאפשר איסוף מידע רב אודות מאפייני הבטיחות והיעילות שלהן. היסטורית התרופה המועמדת בשוק יכולה לשמש כחלק מהמידע המוגש ל- USFDA לקראת הגשת בקשה לביצוע ניסוי מסכם Phase III לקראת רישומה כתרופה. התנסות שוק משמעותית בתרופה מועמדת, עשויה לשפר את סיכוייה לעבור בהצלחה את ניסוי Phase III, מאחר וניתן לצבור בה ניסיון טיפולי משמעותי עוד טרם תחילת הניסוי.    

פיתוח ותיעוש תהליכי ייצור הדירים ומבוקרים, הנם אתגר מרכזי הנוגע לתרופות ממקור צמחי, בשל השונות המובניית של חומר הגלם הצמחי. יצרנים של תרופות ממקור צמחי, נדרשים לקבל הסמכות cGMP כמוקבל בתעשית התרופות, ובכלל זה יכולת לנטר את ריכוזי החומר הפעיל בתרופה, כך שתובטח הדירות טיפולית בין אצוות ייצור.   

הגנה על הקניין הרוחני מפני מתחרים בתחום התרופות ממקור צמחי, מתקבלת על ידי פטנטים הנוגעים לתרכובת הצמחית המשמשת כחומר הפעיל בתרופה, לשיטות לזיהוייה ולהפקתה, כמו גם על הבלעדיות המוענקת לה על ידי ה- FDA לתקופה של 5 שנים מיום אישורה כתרופה.